Historie - část čtvrtá (od roku 1958 do roku 1974)

13.04.2020

Nabízíme vám již čtvrtou část zlínské šachové historie psanou v letech minulých panem Vladimírem Krupou.

V roce 1958 se i přes přetrvávající problémy klubu (hrací místnost, odchody hráčů) podařilo ve Zlíně uspořádat akci celostátního významu. bylo to polofinále přeboru ČSR, které se konalo ve dnech 22. 11. - 7. 12. 1958. Tento turnaj se konal na Kolektivním domě. Turnaje se zúčastnil teprve patnáctiletý Lubomír Kaválek, který se později stal jedním z nejlepších československých hráčů.

V turnaji zvítězil ing. Olexa před Fabiánem a Ratolístkou. Hlavní zásluhy na uspořádání této akce mají pánové Kašlík, Bauman, Vaculík a Žižka.

V roce 1960 dochází k další celostátní reorganizaci soutěží. První družstvo klubu bylo zařazeno do přeboru Moravy, kde se umístilo na pátém místě. Největším úspěchem tohoto období byl postup Macury do polofinále přeboru republiky. V této době se oddíl pod vedením Zdeňka Ingra přestěhoval opět do nových místností na sokolovně. Velkým oživením činnosti bylo přihlášení klubu do korespondenčního turnaje 500 evropských měst, kde ve své základní skupině zvítězil a postoupil do vyšší skupiny. Družstvo hrálo v sestavě: Macura, Bauman, Vaculík, Šmoldas a Žižka. Začíná také plodná spolupráce s ODPM při výchově mladých šachistů.

Po provedeném náboru nových členů se v průběhu roku 1962 zvýšil počet členů klubu na 80. V témže roce pokračovalo korespondenční družstvo v úspěšné hře ve vyšší skupině turnaje 500 evropských měst. V těchto letech se družstva klubu umísťují ve svých soutěžích zpravidla na 2. - 5. místě. Družstvo A v krajském přeboru, B v krajské soutěži a C v okresním přeboru. V následujícím roce se přeborníkem stává Macura, který tak pokračoval ve své úspěšné sérii prvenství. Zároveň se mu podařilo opět probojovat do polofinále přeboru republiky. Oddíl také zorganizoval 1. ročník okresní soutěže odborářských družstev v šachu, ve kterém zvítězilo družstvo ZPS.

V následujících třech letech pokračují především soutěže v rámci oddílu, okresu a kraje. Celkově však činnost oddílu velmi trpí v důsledku nevyhovující hrací místnosti v prostorách bývalé kuželny restaurace "Máca". Bohatou činnost rozvíjí však oddíl Slavia Technika Gottwaldov, kam přešli někteří hráči klubu včetně kvalitních organizátorů Macury a Komárka.

K významnému zlepšení v činnosti celého oddílu dochází v roce 1967, kdy se oddílu podařilo získat hrací místnost v budově Průmyslových staveb na Zarámí. To se projevilo ve zlepšených výsledcích v soutěžích jednotlivců i družstev.

První družstvo ve složení Petřík, Vaculík, Pojeta, Krupa, ing. Ordelt, Dubrava, Jaroš a ing. Báča zvítězilo v oblastním přeboru 2. třídy a postoupilo do vyšší soutěže. V následujícím roce dochází k další konzolidaci v činnosti oddílu. Zároveň byly zlepšeny vztahy s místním klubem Slavia Technika, kam v minulých letech přešla řada hráčů. Úspěšnou činnost rozvíjejí v oblasti korespondenčního šachu především pánové Stránský a Bednář, kteří bojovali v následujících letech v polofinále přeboru republiky v korespondenčním šachu.

Úspěšným rokem byl pro šachový klub rok 1970, který se vyznačoval bohatou činností a aktivitou členů. Největšího úspěchu bylo dosaženo v soutěžích družstev, když všechna tři družstva zvítězila ve svých soutěžích a postoupila o třídu výše, družstvo A dokonce do skupiny 2. ligy, která zahrnovala celou Moravu. Zvýšil se také počet nositelů výkonnostních tříd a po velmi dlouhé době získal jeden z členů mistrovskou třídu. Tohoto úspěchu dosáhl Otakar Rop, který rok předtím přišel do Zlína z Prostějova. Úspěchu docílila také Anna Ducháčová, která se v oblastním přeboru žen umístila na druhém místě, ale v budoucnu se zaměřila především na korespondenční hru, ve které dosáhla řady úspěchů.

V okresním korespondenčním družstvu, které bojovalo o přebor republiky, hráli naši členové Bednář, Dubrava a Stránský. Činnost klubu byla řízena výborem v čele s Antonínem Vaculíkem.

V roce 1971 se opět projevily potíže s hrací místností. Po čtyřech letech bylo ze strany odpovědných orgánů zjištěno, že poskytování místnosti pro šachovou činnost je v rozporu s platnými bezpečnostními předpisy, takže nastalo další stěhování. Nejdříve do budovy, kde nyní sídlí Zlínské noviny, a poté do místnosti v ZK stavbařů na Kvítkové ulici. Tato situace měla nepříznivý vliv na činnost oddílu, počet členů klesl na 37.

Přes uvedené okolnosti se družstvům podařilo udržet pozice z předcházející sezóny. Přebor okresu jednotlivců se stal kořistí našeho mladého člena Vyorala. novým předsedou klubu se stává ing. Kovalčík. Tento rok je významný také z tohoto hlediska, že do klubu přichází řada hráčů ze Slavie Techniky.

V dalším roce dochází k zintenzivnění práce oddílu. Pořádají se dokonce speciální školení formou soustředění předních hráčů oddílu, na kterých přednášel známý trenér ing. Hora z Uherského Hradiště.

Za přispění organizátorů Macury a Komárka, kteří se vrátili ze Slavie Techniky, byl ve spolupráci s ODPM uspořádán Vánoční turnaj s mezinárodní účastí. Jeho vítězem se stal Meduna z Prahy před Liesekem z Berlína a Vykydalem z Brna. Obohacením činnosti byla účast našeho družstva na utkání čtyř družstev v Brně, kde dále hrál výběr Brna, Lipsko a Veselí nad Moravou. Dokázali jsme pouze remizovat s Veselím.

Činnost šachového oddílu v roce 1973 byla opět poznamenána ztrátou hrací místnosti a stěhováním do restaurace "Na rožku". Přeborníkem klubu se stal Macura před Petříkem a Vyoralem.

Ve spolupráci s ODPM byl znovu uspořádán Vánoční turnaj, jehož vítězem se stal Štec z Přerova před naším Holubem a Vávrou z Olomouce.

Mimořádně bohatá byla činnost klubu v roce 1974, když byla uspořádána řada akcí v rámci oslav 50. výročí organizovaného šachu ve městě.

Pozoruhodnou akcí bylo pozvání Lomonosovovy univerzity v Moskvě k zájezdu mladých šachistů našeho okresu do Moskvy. Výměna zkušeností proběhla tak, že proti našemu družstvu nastoupil mistr Vatnikov a proti moskevskému mládežnickému družstvu náš kandidát mistra Macura. Byla sehrána čtyři utkání vždy proti osmi soupeřům a oba vedoucí dosáhli v těchto střetnutích shodně 23 bodů.

Další akcí byl zájezd osmi našich hráčů do Berlína k utkání s klubem BSG Rotation Berlín na konci dubna. Zájezd se konal v rámci družebních styků. Naši hráči zvítězili 5 : 3. K odvetě došlo již v srpnu téhož roku, kdy do našeho města přijelo 15 berlín-ských šachistů, kteří tentokrát zvítězili 9,5 : 5,5.

Na oslavu 50. výročí šachu ve městě byla uspořádána slavnostní schůze v restauraci "U Jašů" na Vršavě, které se zúčastnila i řada bývalých členů, včetně jediného žijícího zakladatele klubu pana Bohumila Ungra. V listopadu zavítalo do města družstvo Lomonosovovy univerzity, které vedli mistři Gulko a Vatnikov. Ve vzájemném utkání podlehli naši mladí hráči 2 :6. Vizitkou kvalitní práce s mládeží bylo vítězství Petroše v přeboru žactva ČSSR.