Organizační výbor

Záštitu nad turnajem převzali:

Jiří Čunek - hejtman Zlínského kraje
Ing. et Ing. Jiří Korec - primátor statutárního města Zlína
Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. - rektor Univerzity Tomáše Bati

Organizační výbor:

Ing. Rostislav Svoboda, ředitel turnaje
RNDr. Alexander Černý, kvestor Univerzity T. Bati Zlín
Ing. Andrea Kadlčíková, kancléřka Univerzity T. Bati Zlín
Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D., Univerzita T. Bati Zlín, ředitel Ústavu tělesné výchovy
Mgr. Miroslav Kašný, člen zastupitelstva Zlínského kraje
Miroslav Veselý, předseda ŠK Zlín
Mgr. Miroslav Kocián, ŠK Zlín
Mgr. Martin Šenkýř, ŠK Zlín
Xuan Mai Phamová, ŠK Zlín

Rozhodčí turnaje:

Mgr. Pavel Slovák, hlavní rozhodčí
Mgr. Miroslav Hurta, rozhodčí IA
Josef Bednařík, rozhodčí I. třídy