Propozice

Veškeré dokumenty najdete níže ke stáhnutí.

Pořadatel: z pověření Šachového svazu České republiky Šachový klub Zlín a Univerzita Tomáše Bati Zlín. 
Webové stránky: www.sachzlin.cz. 

Místo konání: hrací sály - Kongresové centrum Zlín (www.kc-zlin.cz). 
Prezence - Univerzitní knihovna Univerzity Tomáše Bati (www.utb.cz/knihovna/o-knihovne). 
Oba objekty se nachází v centru Zlína na náměstí T. G. Masaryka. 

Ředitel turnaje: Ing. Rostislav Svoboda 
tel. 777 553 113 
e-mail: rostislavsvoboda@seznam.cz 

Řídící orgán: Komise mládeže Šachového svazu České republiky. 

Hlavní rozhodčí: Mgr. Pavel Slovák, rozhodčí 1. třídy. 

Kategorie MČR: 1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ, 
2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia, 
3. studenti a žáci středních škol. 

Právo účasti: turnajů ve všech kategoriích se účastní čtyřčlenná družstva škol s nejvýše dvěma náhradníky. Všichni hráči družstva musí být žáci jedné školy. V každé kategorii startuje nejvýše 28 družstev postupujících z krajů, dvě družstva s divokou kartou KM ŠSČR, jedno družstvo pořadatele a případně druhé družstvo pořadatele za účelem dosažení sudého počtu účastníků. Maximální počet účastníků může dosáhnout 32 družstev. Družstva startují na vlastní náklady vysílající školy. 

Hrací systém: švýcarským systémem na 9 kol dle pravidel šachu FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a obecných propozic Přeboru škol v šachu. Losovací program Swiss-manager. Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu jedním z hráčů v téže partii. Pravidla pro sestavování soupisek jsou uvedeny v obecných propozicích přeboru škol v šachu (www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/10/Obecne_propozice_Prebor_skol_2018-2019.pdf). Vedoucí družstev zodpovídají za správné nahlášení výsledků. Námitky nutno uplatnit do 30 minut po skončení partie za poplatek 500 Kč. V případě kladného vyřízení námitky se poplatek vrací. 

Hrací tempo: 2 x 20 minut na partii + 5s/tah bez zápisu. 
Čekací doba 20 minut. Turnaj bude započítán na LOK ČR v rapid šachu. Kritéria pořadí: 1. počet olympijských bodů (součet bodů na všech šachovnicích). 2. Buchholz. 3. Sonnenborn-Berger. 4. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, popř. na 2. šachovnici, atd. 

Podmínky účasti: včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky, úhrada veškerých pobytových nákladů včetně startovného, včasná prezence a souhlas s těmito propozicemi. Hrací materiál: šachový materiál zajistí pořadatel. Cenový fond: poháry, medaile a věcné ceny pro první tři družstva v každé kategorii. Zvláštní cena: členové vítězného družstva kategorie střední školy získají celoroční (desetiměsíční) stipendium na Univerzitě Tomáše Bati ve výši 5.000 Kč/měsíc.

Startovné: 200 Kč za řádně přihlášené družstvo. 400 Kč za družstvo přihlášené po termínu přihlášek. 

Ubytování: 

  • ve dvoulůžkových, třílůžkových a dvoulůžkových pokojích s přistýlkou hotelu Garni (sociální zařízení na pokoji, TV), www.hotelgarnizlin.cz - kapacita cca 94 lůžek. Cena ubytování: 500 Kč za lůžko a noc. 
  • ve dvoulůžkových, třílůžkových a dvoulůžkových pokojích s přistýlkou hotelu Ondráš (sociální zařízení na pokoji, TV), www.hotel-ondras.cz - kapacita cca 48 lůžek. Cena ubytování: 550 Kč za lůžko a noc. 

  • ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích na kolejích Univerzity Tomáše Bati, www.utb.cz/kmz - kapacita cca 250 lůžek. Cena ubytování: 300 Kč za lůžko a noc. 

  • ve dvoulůžkových a dvoulůžkových pokojích s přistýlkou hotelu Moskva (sociální zařízení na pokoji, TV), www.hotelmoskva.cz. Cena ubytování: 600 Kč za lůžko a noc. 

  • Cena ubytování je uváděna bez stravy. Ubytování bude rozdělováno pořadatelem dle pořadí došlých přihlášek. 

Stravování: v menze Univerzity Tomáše Bati na ulici Hradská, www.utb.cz/kmz. Cena plné penze je 230 Kč. Stravu je možno objednat i jednotlivě (snídaně 50 Kč, oběd 95 Kč, večeře 85 Kč). Přihlášky: přihlášku zasílejte elektronickou poštou na adresu ředitele turnaje nejpozději do 24. května 2019 na formuláři, ve formátu .xls (příloha č. 1 těchto propozic). Součástí přihlášky je rovněž soupiska družstva (příloha č. 2 těchto propozic). Soupisku vyplňte a potvrzenou ředitelem školy a oskenovanou zašlete ve formátu .pdf rovněž s přihláškou. Soupisku lze měnit nejpozději při prezenci. Je nutné znovu předložit její ředitelem školy potvrzenou verzi. Podáním přihlášky škola rovněž garantuje, že po celou dobu turnaje bude s družstvem přítomna osoba starší 18 let, která za celé družstvo zodpovídá. U kategorie střední školy to může být i hrající hráč či hráčka. 

Prezence: bude probíhat v přízemí Univerzitní knihovny. U prezence dále dostanete stravenky a informace o místě ubytování. 

Platby: uhraďte na bankovní účet číslo 2080001159/6800 u Sberbank a.s. na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je sedm dní. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. 

Storno poplatky: při odhlášení jeden týden a méně před zahájením turnaje se účtuje storno poplatek ve výši objednané stravy. 

Občerstvení: po celou dobu turnaje bude otevřen bufet v Univerzitní knihovně. Doprovodný program: prohlídka budovy Krajského úřadu ve Zlíně a budovy Univerzitní knihovny. Krajský úřad sídlí v bývalé správní budově Baťových závodů, tzv. mrakodrapu, která byla svého času nejvyšší budovou v Evropě. Je v ní např. kancelář pana Bati umístěná ve výtahu a také vyhlídková terasa, ze které je výborný výhled na celý Zlín. Návštěva ZOO a zámku Lešná. Jedná se o druhou nejnavštěvovanější ZOO u nás. Simultánky pro veřejnost a účastníky ve veřejných prostorách Zlína. Návštěva městských lázní.