Historie - část první (od založení do roku 1937)

10.04.2020

Jak jsme slibovali, můžete se začíst do historie zlínského šachu z pera nestora klubu pana Vladimíra Krupy.

Podle nejstarších dochovaných záznamů již zesnulých pamětníků počátků zlínského šachu předpokládáme, že zájemci o šachovou hru se již počátkem dvacátých let našeho století scházeli v restauraci Beseda v Kovářské ulici (nyní kavárna Morava). Již od roku 1921 usilovali pánové Cekota, Zapletal a Panček o organi-zovanou šachovou činnost, neboť počet členů zlínské šachové rodiny vzrůstal a rostla také jejich aktivita.

Velkým přínosem byl příchod Bohumila Ungera na jaře roku 1924. Aktivita výše uvedených pánů vyústila v září 1924. Tehdy se zástupci neorganizovaného šachového kroužku sešli na ustavující schůzi v restauraci Beseda. Na této schůzi schválili přihlášku do Olomoucké župy Ústřední jednoty československých šachistů jako šachový odbor krátce předtím ustanoveného SK Baťa Zlín. Zároveň byl přijat návrh pana Ungera na uspořádání prvního klubovního přeboru.

Tento přebor byl uskutečněn ještě téhož roku a vyhrál jej Unger před Cekotou. V roku 1924 došlo také k prvnímu meziklubovému utkání se šachisty Olomouce v čele se známým vynikajícím šachistou dr. Mohaplem, které se hrálo u kiosku pod Tržnicí na 12 šachovnicích. Přesný výsledek utkání se nedochoval, můžeme však pokládat za věrohodné, že Olomoučtí těsně zvítězili.

Prvním silnějším individualistou zlínského šachu se stal Josef Štěpánek, který byl v letech 1927 až 1929 přeborníkem klubu. Poté však vyměnil šachovnici za kopačky a stal se známou osobností fotbalového odboru SK Baťa. To již šachový odbor prodělal dvojí stěhování. Nejdříve do místnosti na Tržnici a poté do Klubovního domu. V roce 1929 se ŠOSK Baťa zúčastnil přeboru Olomoucké župy, v němž sklidil poměrný úspěch.

V následujícím roce čítal šachový odbor již 28 členů. Přeborníkem se stal Sotolář. Od roku 1930 se v řadách šachového odboru objevují nová jména, z nichž některá se pak stala stálicí na zlínském šachovém nebi. Z nich je možné jmenovat v první řadě Petříka, který do Zlína přesídlil z Brna a stal se později hráčem, který se nejčastěji objevoval na listině vítězů přeboru šachového klubu a s dalšími příchozími Pařízkem, Holubem, Anfgevektem, Langem, Fialou a Vašíčkem se stali pilíři šachového života ve Zlíně.

V roce 1930 se objevují první pokusy o vytvoření pevnější šachové organizace v naší části Moravy. Dne 27. dubna 1930 se scházejí z podnětu pánů Lánského a Holuba z ŠOSK Baťa Zlín v Uherském Hradišti zástupci klubů ze Zlína, Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Hodonína. Tento pokus však pro nízkou účast zástupců jiných klubů ztroskotal. Uskutečnilo se pouze trojutkání ve dnech 4. a 11. května, jehož vítězem se stalo Uherské Hradiště před Zlínem a Uherským Brodem. Významným výsledkem tohoto setkání bylo poznání, že je nutno začít organizační a propagační práci nejen ve městech, ale i místech menších.

Do této práce se pustil dr. Jiří Kauder, který všemožně podporoval rozvoj šachu v oblasti (organizačně, finančně, hrál simultánky apod.). Jeho aktivita společně s rozvojem firmy Baťa, který zajišťoval stálý přísun nových zájemců o šach, položila základy k rozmachu šachu ve Zlíně, jehož plody sklízeli zlínští šachisté po mnoho následujících let.

V roce 1933 vznikl Slovácký okrsek v rámci Brněnské župy ÚSČŠ a v důsledku toho došlo k reorganizaci soutěží družstev. V prvním přeboru okrsku byl Zlín zařazen do II. třídy, kde vyhrál a postoupil do I. třídy, kterou jako nováček v roce 1934 ŠOSK Baťa Zlín také vyhrál a zařadil se tak mezi nejsilnější kluby v oblasti.

V témže roce, ve dnech 4. - 9. července 1934, byl ŠOSK Baťa Zlín pověřen první velkou akcí - uspořádáním sjezdu Brněnské župy ÚJČŠ, nad kterým převzal záštitu továrník Baťa. V rámci tohoto sjezdu byl za účasti 40 hráčů uspořádán župní přebor - dva turnaje hlavní a dva turnaje vedlejší. Přeborníkem župy se stal brněnský hráč Zinner. Z turnaje o přebor župy je nejstarší dochovaná partie, která se hrála ve Zlíně. Žádný ze soupeřů ovšem nebyl členem ŠOSK Baťa Zlín.

Dr. Florian - Podgorný

Následující rok 1935 se uskutečnil zájezd župního mužstva do Vídně. Organizací byl opět pověřen ŠOSK Baťa Zlín. Soupeřem mužstva, v jehož sestavě byli také nekteří zlínští hráči, byl Deutscher Schachverein, který byl posílen několika hráči jiných vídeňských klubů.

Ve střetnutí zvítězila Vídeň v poměru 13,5 : 6,5.

V roce 1936 bylo završeno několikaleté úsilí činitelů okrsku a dne 14. února 1936 vznikla v Uherském Hradišti za účasti 22 delegátů šachových klubů Jihomoravská šachová župa.

Z popudu ŠOSK Baťa vznikly na Zlínsku nové šachové kluby: ŠOSK Letná Zlín, ABŠ Zlín, ŠOSK Baťov, Prštné atd. Tato událost podnítila větší rozvoj šachu ve Zlíně, a to především tím, že mezi nově vzniklými kluby a ŠOSK Baťa vznikla zdravá sportovní rivalita, která ve svém důsledku vedla k výkonnostnímu růstu hráčů.

Při pohledu na župní žebříček jednotlivců z roku 1937 je tento růst evidentní: 4. Anfgevekt, 10. Dr. Klinger, 15. Petřík, 21. Holub. V župním žebříčku mužstev : 2. ŠOSK Baťa Zlín I., 16. ŠOSK Baťa Zlín II., 19. ABŠ Zlín. Rok 1937 byl rokem simultánek silných hráčů - Opočenského, Karase (Kerese) a Capablanky. Vycházející hvězda světového šachu Karas sehrál 14. května 1937 simultánku v Baťově proti 54 hráčům - 43 výher, 4 prohry, 7 remíz.

Ze zlínských hráčů Kerese porazili dr. Klinger a Petřík, remizovali Kolík, Moltaš a Náplava. Bývalý mistr světa Capablanca sehrál simultánku 23. října 1937 proti 35 hráčům - 26 výher, 7 proher, 2 remízy.

Z této simultánky je zatím nejstarší známá partie zlínského hráče:

J.R.Capablanca - Rudolf Lang

Další partii z jiné simultánky z roku 1927 nám zaslal šachový historik pan Kalendovský, jemuž za ni tímto velmi děkujeme!