Historie - část sedmá (od roku 1983 do 1988)

16.04.2020

V roce 1983 došlo k odchodu některých silných hráčů z oddílu, přesto však se úsilí funkcionářů nezmenšilo a dále usilovali o rozvoj šachového hnutí, především mezi mládeží i odboráři.

Přeborníkem oddílu se stal Petr Hába před Macurou a Krupou, skupinu B vyhrál Strouhal, skupinu C Petlach. V okresním přeboru žáků se umístili Zábranský na 4. místě, Kolín na 6. místě, a mezi žákyněmi obsadila pěkné druhé místo Eva Čechálová. V dorostencích zvítězil Tomáš Siegl, na 3 . místě se umístil Červinka a Jan Müller byl 9. Okresní přebor mužů vyhrál zkušený Emil Macura. Petr Hába byl na krajském přeboru na 3. místě mezi dospělými, čímž se loučil s barvami našeho oddílu, neboť při studiích v Brně již byl hráčem Univerzity Brno.

Oslabená naše družstva neměla mnoho vyhlídek na dobrá umístění v klubových soutěžích. V krajském přeboru obsadilo A - družstvo 7. místo, B - družstvo v krajském soutěži 6. místo, v okresním přeboru C- družstvo 5. místo, družstvo dorostenců a žáků v okresním přeboru II. Třídy zvítězilo a postoupilo do vyšší soutěže.

V tradičním družebním utkání mezi TJG a Rotation Berlin jsme zvítězili 6 : 5 , na turnaji žáků v Hoyerswerdě zvítězil náš Zámorský, v Míšni bylo vybojováno utkání dorostenců ČSSR a NDR , kde k vítězství našich barev přispěl ještě Petr Hába ziskem 4 bodů ze 6 utkání. Jako každoročně proběhl i tentokráte v našem městě vánoční turnaj mládeže a navíc byla uspořádána simultánka velmistra Ftáčníka na 50 šachovnicích ve spolupráci s klubem TJ Start Gottwaldov. Členové šachového oddílu pomáhali též brigádně na výstavbě fotbalového hřiště Letná a odpracovali zde v uvedeném roce 120 hodin.

Nadešel rok 1985 a došlo ke změně předsedy šachového oddílu, kde Emila Macuru vystřídal Miloš Komárek. V tomto roce zaznamenal náš oddíl řadu úspěchů, které dosáhly především družstva. V první řadě A - družstvo se stalo přeborníkem kraje a v silné kvalifikační skupině za účasti družstev Kr. Pole Brno, Žďáru n. Sázavou a Veselí nad Moravou si vybojovalo opět účast v II. Lize, družstvo B s stalo přeborníkem okresu a postoupilo do krajské soutěže, družstvo D zvítězilo v okresním přeboru II. Třídy.

V turnajích mládeže dosáhli vítězství v okresním kole pionýrské ligy v kategorii chlapců naši členové Karkoška před Čechálem a u děvčat Kupcová před Čechálovou, v krajském kole pionýrské ligy zvítězilo smíšené družstvo našeho okresu, který reprezentovali naši členové Karkoška, Čechál, Holub a Kupcová. Ve spolupráci s ODPM byl organizován pro naše mladé šachisty pionýrský tábor v Knappensee v NDR, kterého se zúčastnilo 6 mladých šachistů pod vedením Ing. Králíčka.

Další úspěch dosáhl člen oddílu Petr Votava, který splnil normu pro získání titulu kandidát mistra sortu. Po studiích v Brně se k nám vrátil ing. Jan Sosna, který je rovněž nositelem tohoto titulu.

V přeboru oddílu jednotlivců zvítězil Emil Macura před Grňou a Votavou, v přeboru okresu skončil Grňa na 2. místě, v krajském přeboru se umístili Petr Votava na 5. a Sosna na 6. místě.

V přeboru okresu žáků zvítězil Čechál před Karkoškou, u žákyň zvítězila Čechálová.

V roce 1986 dochází v šachovém klubu k řadě změn. Klub je nucen opět změnit hernu, když vedení TJG upřednostnilo oddíl házené. Dochází tedy zatím k poslednímu stěhování na místní sokolovnu, kde se šachem začínalo mnoho současných hráčů. Zároveň odcházejí špičkový hráči do šachového klubu, který sponzoroval Agrokombinát Slušovice. Přes citelné oslabení A družstva, ze kterého odešlo pět hráčů základní sestavy, dokázali se zbývající hráči vypnout k mimořádnému výkonu a zachovali si ligovou příslušnost i pro další ročník. I když již přešla doba největších úspěchů mládeže, podařilo se mladým šachistům docílit několika úspěchů. Je třeba vyzdvihnout především vítězství Evy Čechálové v krajském přeboru žákyň a čtvrté místo Kláry Kupcové ve stejné soutěži. Pro mládež byl ve spolupráci s ODPM celostátní šachový turnaj chlapců do dvanácti let "Naděje 86" za účasti 36 nejlepších šachistů této kategorie. Dále byl zorganizován mezinárodní pionýrský tábor, kterého se zúčastnili šachisté z Voroněže, Hoyerswerdy a Gottwaldova. Výrazného úspěchu dosáhla korespondenční šachistka Anna Ducháčová, která splnila normu mezinárodní mistryně KŠ.

V následujícím roce se dařilo především mladým šachistům. Eva Čechálová skončila na třetím místě v krajském přeboru dorostenek a v tomtéž přeboru žáků byl Jiří Polášek pátý. Podobně jako v roce předešlém uspořádal klub v únoru neoficiální mistrovství republiky do dvanácti let chlapců "Naděje 87" za účasti 42 hráčů. Druhým velkým turnajem byl 18. ročník Poháru krajských družstev v šachu, kterého se zúčastnilo osm sedmičlenných družstev z ČSR. Zájezdu mladých šachistů Jihomoravského kraje do družebního města Voroněže se zúčastnili z našich hráčů Petr Kořenek, sourozenci Čechálovi, dr. Miloš Komárek a Emil Macura. Pod vedením Vladimíra Krupy mladí šachisté strávili několik dnů v pionýrském táboře u Hoyerswerdy v NDR.