Historie - část šestá (od roku 1979 do roku 1982)

15.04.2020

Ve výboru šachového oddílu pracovali Macura, Rozsypal, Žižka, Krupa, A. Hába a Komárek.

V roce 1979 opět stěhování oddílu! Tentokráte však radostné, neboť členové oddílu se již několik let dívali s nadějemi na dostavbu sportovní haly, kde měli získat jednu místnost, jež by jednou provždy vyřešila problémy, které jim přinášela různá nevhodná umístění, často jen prozatímní.je charakteristické, že spolu s touto událostí se dostavily i úspěchy na poli sportovním. A - družstvo mužů vybojovalo titul krajského přeborníka a získalo tím opět nárok na účast v příští II. Lize, třebaže se muselo vypořádat se silnou konkurencí brněnských klubů. Ostatní družstva skončila v rámci svých možností : B - družstvo se umístilo na 8. místě krajského přeboru II. Třídy, C - družstvo vyhrálo okresní přebor a D - družstvo v téže soutěži skončilo na 6. místě.

S pocitem velkého uspokojení však výbor oddílu vnímal výsledky svých dorostenců a žáků, které byly snad nejlepší z celé historie šachového oddílu. Okresní přebor dorostenců vyhrál náš Zdeněk Hába před Sosnou a oba postoupili do krajského finále, z něhož se Jan Sosna probojoval ještě dvěma dalšími vyššími soutěžemi až do finále přeboru ČSR, kde obsadil velmi pěkné 6. místo.

V krajském kole pionýrské sportovní ligy zvítězila naše členka Břešťáková, mezi hochy skončil Petr Hába na 3. místě a Siegl byl šestý mezi 55 žáky. V krajském přeboru pak žákyně Břešťáková obsadila 3. místo a další naše členka Schmidtová 4. místo, a to v turnaji dorostenek. Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhl Petr Hába, když na turnaji INTERTALENT v Brně zvítězil před Pálou, Davidem a Chmielem. V krajském přeboru žáků získali tituly krajských přeborníků Petr Hába i Jiřina Břešťáková, neboť zvítězili oba ve svých soutěžích bez porážky! I když velká cena ČSSR byla tentokráte z naší strany obsazena z ekonomických důvodů úsporně, skončili žáci jako družstva na výborném 3. místě za Brnem a Ostravou a před dalšími 150 družstvy z celé republiky. Oba naši vynikající žáci, Petr Hába a Jiřina Břešťáková byli pak vysláni do NDR, kde spolu s brněnskými hráči vytvořili jedno družstvo, které pak ve městě Hoyerswerda zvítězilo v mezinárodním turnaji před Postupimí, Halle, Prahou, Kecskemetem, Berlínem a dalšími.

V přeboru jednotlivců našeho oddílu zvítězil mladý Ladislav Mikulčík stejným počtem bodů před Janem Sosnou a Macurou.

Výbor oddílu pracoval ve složení Macura, Rozsypal, A. Hába, Krupa, Komárek, Orság a Vaculík.

V roce 1980 zaměřoval výbor oddílu svou pozornost dále v prvé řadě na výchovu mládeže, ale pomáhal též při organizaci různých odborářských soutěží, soutěží pro staré členy oddílu, rekreačních soutěží pro zájemce, víkendové a bleskové turnaje.

I v tomto roce pokračovali žáci a dorostenci ve svých úspěších z minulého roku. Žáci vyhráli krajský přebor žákovských družstev v Brně, dorostenci ve své soutěži skončili na 2. místě. Krajské kolo pionýrské sportovní ligy skončilo trojnásobným úspěchem: Petr Hába byl první, Tomáš Siegl druhý, Jiřina Břešťáková byla první v žákyních. Kromě toho vyhrál Petr Hába jako žák i krajský přebor dorostu, probojoval se do přeboru ČSR dorostenců, kde ve skupině B obsadil první místo. Také Jiřina Břašťáková jako žačka bojovala v dalších kategoriích, v dorostenkách obsadila 4. a v ženách 6. místo.

V tomto ročníku Velké ceny ČSSR bylo nutno opět omezit účast žákovských a dorosteneckých družstev z ekonomických důvodů tím, že tato družstva některá soustředění vynechala, přesto však žáci obsadili 4. místo mezi 741 družstvy a dorostenci 16. místo mezi 80 družstvy z celé republiky.

Výbor oddílu pracoval ve stejném složení jako v roce minulém, místo Vaculíka byl do výboru kooptován František Praus.

V dalším roce 1981 snažil se výbor šachového oddílu zavést šachové kroužky postupně do všech základních škol našeho města. I když toto úsilí nebylo ve všech případech korunováno úspěchem, pak se zcela minulo úspěchem v případech středních a učňovských škol.

Z mládeže měl největší úspěch Jan Sosna, který v tomto roce splnil v turnajích normu "kandidáta mistra sportu", Petr Hába i v tomto roce se stal krajským přeborníkem dorostenců, Jiřina Břešťáková vyhrála neoficielní mistrovství republiky žákyň v Rýmařově.

Koncem roku probíhal v našem městě již XVII. Ročník mezinárodního vánočního turnaje mladých šachistů, který si udržuje vysokou úroveň a zúčastňují se ho nejlepší šachisté z celé republiky a NDR. Několik vítězů minulých ročníků dosáhlo mezitím titul mezinárodního mistra sportu.

Méně úspěšné výsledky dosáhli dospělí šachisté, když A- družstvo znovu sestoupilo z II. Ligy do krajského přeboru I. Třídy a protože B - družstvo vyhrálo v roce 1981 krajský přebor II. Třídy, setkali se naše obě družstva ve stejné soutěži v další sezóně. C - družstvo hrálo okresní přebor, D - družstvo okresní soutěž.

Kromě toho udržovali dospělí šachisté družební styk se šachisty BSG Rotation Berlin, když naši členové navštěvují Berlín a naopak šachisté z Berlína naše město. Také tato výměna probíhala již 17. rokem.

Rok 1982 nezastihl družstva dospělých našeho oddílu v dobré formě. V krajském přeboru I. Třídy nesplnilo A - družstvo očekávání a skončilo na 8. místě, B - družstvo skončilo poslední a sestoupilo do krajského přeboru II. Třídy, družstvo C bylo v okresním přeboru I. Třídy na 5. místě a družstvo D v okresním přeboru II. Třídy bylo třetí.

Lepších výsledků dosáhli hráči oddílu v soutěžích jednotlivců. V okresním přeboru žáků získali naši chlapci první tři místa ze 40 účastníků, nejlépe si vedl Milan Mrázek. Ve stejné soutěži děvčat byla Pekárková druhá a Čechálová čtvrtá. V okresním přeboru dorostenců zvítězil znovu Petr Hába před Tomášem Sieglem, v okresním přeboru dospělých patřily prvá tři místa našemu oddílu : zasloužili se o to Chmelař, Votava a Zdeněk Hába.

V krajském přeboru žáků získal Mrázek 7. místo, ve stejné soutěži dorostenek byla Břešťáková třetí. Mimořádný talent je Petr Hába, což dokázal znovu získáním titulu krajského přeborníka dorostenců, ve finále ČSSR obsadil celkově 7. místo. Ve svých 17 letech splnil normu kandidáta mistra sportu. V celostátní soutěži o Velkou cenu ČSSR, což bylo neoficiální mistrovství ČSSR družstev dorostenců, dosáhlo naše družstvo 3. místo.

V tomto roce navštívili šachisté BSG Rotation Berlin naše město a v utkání jsme tentokráte zvítězili 6,5 : 5,5 bodu.